Zanim przygotowaliśmy projekt obejmujący wiele elementów tematycznych, zebrał się zespół, który przygotował wniosek o dofinansowanie, zebrał materiały do jego opracowania.
Nasz zespół składa się osób, które mają wieloletnie doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, a przede wszystkim mają ogromną wiedzę pasje rowerową co wpływa na całokształt wspólnej pracy.

Projekt realizują:

Po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

  • Jarosław Flakowski – Koordynator projektu
  • Sławomir Ratajczak – Z-ca koordynatora projektu
  • Adriana Sarnecka
  • Iwona Miś-Kwiatkowska
  • Elżbieta Abramowicz
  • Anna Raczyńska-Wykurz
  • Łukasz Lewicki

Po stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze:

  • Anna Niemiec

Po stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie:

  • Arleta Siarkiewicz

Po stronie Związku Turystycznego Seenland Oder-Spree e. V. z Bad Saarow:

  • Ellen Russig

W strukturze Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, funkcjonuje także Wydział Mobilności Rowerowej, który wspomaga między innymi działania Zespołu Projektowego “ODRA VELO”.