Realizacja projektu „Odra Velo – Oder Velo” ma doprowadzić do realizacji następujących celów:

  1. Zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej, naturalnej i kulturowej pogranicza poprzez powstanie wspólnej ofert turystycznej;
  2. Wzrost zainteresowania turystów obszarem wsparcia;
  3. Wzmocnienie spójności społecznej mieszkańców pogranicza;
  4. Wzrost liczby nowych ofert turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych na pograniczu;
  5. Rozwój sieci współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi obiektami przyrodniczymi i turystycznymi;
  6. Wykorzystanie obiektów turystycznych i przyrodniczych do promocji pogranicza;
  7. Wzrost liczby transgranicznych kontaktów społeczności lokalnej;
  8. Wzrost liczby nowych inicjatyw gospodarczych po obu stronach granicy;
  9. Powstania nowej wspólnej oferty turystycznej wykorzystującej szlaki rowerowe;
  10. Zwiększenie dostępności do obiektów turystycznych dla mieszkańców pogranicza i turystów.

Wdrożona Platforma Odra Velo ma być sercem rozwoju turystyki rowerowej na obszarze wsparcia. W przyszłych konkursach organizowanych ze środków unijnych, mających na celu rozwój turystyki rowerowej w regionie przy projektowaniu rozbudowy ścieżek rowerowych dodatkowo będą punktowane te projekty, które będą się wpisywały w realizację koncepcji rozwoju szlaków rowerowych określonej w ramach realizacji projektu „Odra Velo – Oder Velo”.