Jesteśmy na drodze do osiągnięcia zamierzonych celów, z przyjemnością informujemy, że  30 listopada 2020 r. podpisano umowę
z firmą MobileMS Sp. z. o.o. (ul. Chochoła 23,91-230 Łódź)
na realizację zadania pn.:

„Opracowanie i wdrożenie koncepcji przebiegu szlaków rowerowych w województwie lubuskim w ramach projektu „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim”.