Kolejne już, posiedzenie Komisji ds. Klimatu Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 21 stycznia 2021 r.

 Jednym z podjętych  tematów to:  stan zaawansowania i realizacji projektu: “Odra Velo – Oder Velo”.

W komisji uczestniczył Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji pan Sławomir Kotylak oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury
i Komunikacji, jednocześnie Koordynator projektu pan Jarosław Flakowski, który przedstawili Radnym postęp prac, które realizuje firma MobileMS Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi, wykonująca inwentaryzację ścieżek i szlaków rowerowych oraz przygotowująca koncepcję przebiegu głównych szlaków w województwie lubuskim.

 

Więcej informacji na stronie

https://lubuskie.pl/wiadomosci/16037/posiedzenie-komisji-ds-klimatu-