16 lipca 2020 r. w miejscowości Jeziory Wysokie odbyło się kolejne spotkanie w ramach współpracy projektowej.

Spotkanie zostało zorganizowane w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Jeziorach Wysokich we współpracy z naszym partnerem: Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich jest jednostką Lasów Państwowych. Znajduje się na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie” obejmującego teren Nadleśnictwa Lubsko.

Miejsce zostało wybrane ze względu na charakter prowadzonej działalności przez partnera niemieckiego, celem prezentacji atrakcji turystycznych w danym regionie.

Prezentacji dokonał  Gospodarz Ośrodka pan Paweł Mrowiński oraz  Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko pan Leszek Banach, reprezentujący Dyrektora RDLP
w Zielonej Górze.

Lider Projektu poinformował wszystkich partnerów  o ogłoszonym w dniu 20 maja 2020 r., przetargu nieograniczonym na „Opracowanie i wdrożenie koncepcji przebiegu szlaków rowerowych w województwie lubuskim pn.: ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim” oraz o procedurze przetargowej. Podczas spotkania każdy z Partnerów przedstawił stan zaawansowania realizacji projektu po swojej stronie.

Zgadzamy się z sugestią naszego Partnera – RDLP w Zielonej Górze, odnośnie zaproszenia do Jezior Wysokich, to wyjątkowe miejsce prowadzone przez leśników z pasją.

Więcej informacji na stronie internetowej naszego Partnera

https://www.zielonagora.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/26Pk/content/rowerowy-projekt-nabiera-rumiencow#.YArIUxZCeUk